Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):
Частна детска градина Куест ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 861,56 лв.

Начало: 14.7.2021 г.
Край: 14.10.2021 г.