Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):
Частна детска градина Куест ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 7 790,00лв.

Начало: 12.03.2021 г.
Край: 12.06.2021 г.