Прием:

Всяко дете е добре дошло в Частно основно училище “Куест”!

Приемът на ученици за произволен клас се осъществява в следните стъпки:

1. Разговор между директора, родителите и детето с цел запознаване един с друг и разясняване на правилата за вътрешен ред.

2. Присъединяване на детето към учебните занятия на класа за един ден.

3. Диагностичен тест по основните предмети в зависимост от класа, за който кандидатства детето.

4. Попълване на необходимите документи за записване в училището и представяне на Удостоверение за завършен съответен клас/подготвителна група.

5. Сключване на договор за образователна услуга и превеждане на първа такса по договора.

6. Представяне на необходимите медицински документи.

Необходими медицински документи за прием в частно основно училище “Куест”

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар

2. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)

3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни (до 3 дни преди началото на учебните занятия)