Прием

Детската ясла и градина приема деца на възраст от 12-месеца до 6 години, разделени в различни възрастови групи:

 • Звездички“ – яслена група

 • „Дино“ – яслена група

 • „Калинки“ – яслена група

 • Слънчица“ – яслена група

 • „Врабчета“ – първа група – 3/4 годишни деца

 • Пчели“ – втора градинска група – 4/5 годишни деца

 • Патиланци 1“ първа ПГ – 5 /6 годишни деца

 • Патиланци 2“ – предучилищна група 6 /7 годишни деца

Приемът се осъществява в следните стъпки:

 1. Провеждане на среща с директора с цел запознаване на родителите с материалната база, персонала, правилата за вътрешен ред и получаване на други допълнителни разяснения.

 2. Попълване на необходимите документи за прием в детската ясла или градина.

 3. Сключване на договор за образователна услуга и превеждане на първа такса по договора.

 4. Представяне на необходимите медицински документи за постъпване в детската ясла или градина.

Необходими медицински документи за постъпване в детска ясла и градина “Куест”

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

 4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)

 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни.