Програма

В ЧОУ „Куест“ е изградена атмосфера, близка до семейния уют, а на детето се гледа като на личност с достойнство и уникални дарби.

Учениците опознават света, който ги заобикаля, научават се да го обичат и да се грижат за него.

Предучилищната група в ЧОУ “Куест” е част от училището и   осигурява плавно преминаване на децата от детската градина към училищния живот.

В нея малките възпитаници работят по одобрени от Министерството на образованието и науката учебни материали и надграждат знанията си по български език, математика, английски език , конструиране и технологии, околен свят,  изкуства и арт занимания.

Целта на обучението в предучилищната група на „Куест“ е да се създаде интерес у децата към учебния процес, така че те с нетърпение да очакват първия учебен звънец и прекрачването на училището в пръви клас, а не да изпитват страх.

Учениците от I до VII клас в ЧОУ „Куест“ се обучават по одобрена от Министерството на образованието и науката учебна програма и план за задължителен образователен минимум, включващи предметите български език и литература, математика, английски език с учител, носител на езика, история, география, човек и общество, човек и природа, музика, изобразително изкуство, технологии, физическо образование и други.

Програмата бива надграждана от предмети, част от учебния план в избирам или факултативен вариант,  както и от разнообразни извънкласни дейности.

По този начин училище „Куест“ работи целенасочено и активно за:
•    изграждане на любопитство към света и навици за постоянно учене у децата;
•    осигуряване на качествени академични знания на учениците по всеки предмет;
•    изграждане на мислещи и интелигентни млади хора с критично мислене и активна обществена позиция;
•    обогатяване речника на учениците и приучаването им към употреба на книжовен български език без паразитни, жаргонни или нецензурни думи;

• създаване в учениците на любов към четенето;

• изграждане на музикална култура;

• грижа за балансирано физическо развитие;

• изграждане на социални и комуникативни умения в учениците;

• изграждане на толерантност към различните по цвят на кожата, социална принадлежност и външност хора;

• развиване индивидуалността на ученика;

• изграждане на ценности и висок морал в учениците;

• преодоляване страха от изява пред хора и на сцена.

Обучението в ЧОУ „Куест“ е пълноценно и се превръща в незабравимо приключение за учениците посредством съчетанието на предмети от задължителната подготовка с избираеми предмети и извънкласните дейности!