Представяне:

  • Подготвителна група за пет-и шестгодишни деца;
  • I до VII клас;
  • Малки класове с и индивидуален подход към всеки;
  • Засилено изучаване на английски език с учител с англоговорящ;
  • Футбол;
  • Бойни изкуства;
  • Театър и танци;
  • Вокално пеене и пиано;
  • Рисуване;
  • Редица извънкласни и образователни занимания по интереси.

Основно училище “Куест” е създадено преди дванадесет години в отговор на нуждата от качествено образование в сигурна, духовна и градивна среда, което насърчава любознателността, творчеството и индивидуализма на децата. А класовете с малко на брой деца допринасят за по-голям индивидуален подход към всяко дете.

В „Куест“ се обучават деца от различни националности, култури и произход. За тях всеки учебен ден предоставя нови възможности за обогатяване на знанията, за разпалване любовта към четенето, за изграждане на критично мислене и разбиране на света. Децата опознават себе си и другите в атмосфера на насърчение и толерантност, израстват като мислещи млади хора с добро самочувствие и висока самооценка. Учениците на ЧОУ „Куест“ вземат участие в различни благотворителни проекти, проекти в партньорство с други училища по програми на МОН и разнообразни образователни дейности като дни на здравословното хранене, ден на бащата, ден на християнското семейство и редица други. Това, заедно с участието им в училищни събития по повод различни празници, дава на възпитаниците на ЧОУ „Куест“ практичeски умения за работа в екип, развива техните дарби и таланти и спомага за усъвършенстване на социалните им умения.

Учениците на училище „Куест“ растат високообразовани и будни млади хора с помощта на богатата образователна програма, предлагана в училището според нуждите и интересите на всяко дете. За това свидетелстват както участието на учениците в благотворителни инициативи, така и постигнатите академични успехи.

Учителите в ЧОУ „Куест“ са високообразовани тесни и широки специалисти, обучени да подхождат с внимание и търпение към специфичните нужди на всеки ученик.

Преподавателите в училище „Куест“ насърчават своите ученици сами да изследват света, изхождайки от убеждението, че ученето е динамичен процес. За учениците е важно да бъдат активно въвлечени в него. Нашите учители създават позитивна творческа среда, съумяват да създадат у учениците интерес към ученето, вдъхновяват ги за стремеж към високи академични постижения, вдъхват увереност в способностите на всеки ученик и го насърчават да твори.

Учениците в ЧОУ „Куест“ биват активно стимулирани да взаимодействат помежду си посредством въвличането им в групови задачи и различни проекти. Уроците в училището се преподават с интерактивни методи, при които децата са въвлечени в урока, за да го почувстват, разберат и придобият практически умения.

Частно основно училище ЧОУ "Куест"

Това се прави с цел постигане на максимално ниво на разбиране и запаметяване на учебния материал. Така учениците на училище „Куест“ работят лесно, чувстват се спокойни, оценени и учат с устрем и желание, като знаят крайната цел.

Частно основно училище ЧОУ "Куест"

Между учениците, персонала и родителите на ЧОУ „Куест“ има уважение, толерантност и екипност. Родителите са ценни партьори в образователния процес, спокойни са за безопасността и развитието на своите деца, а общуването им с учителите е открито и ежедневно.

Знанието в Частно основно училище “Куест” се преподава с много творчество и посредством разнообразни, интерактивни методи, което прави материала разбираем и запомнящ се от всички деца. Така ученето става незабравимо приключение!

Годишната такса при пълно плащане за цялата учебна година е в рамер на:
7920 лева за ученици от I до III клас;

9300 лева за ученици от IV до VII клас.

10% намаление от таксата за второ дете!

Можете да научите повече в менюто „Основно училище“ – „Такси“

За нас знанието е приключение!

Хранене

Пълноценното хранене на децата е жизненоважен фактор за тяхното успешно бъдеще и развитие.

Храната, предлагана в Детска градина и Училище “Куест” е прясно приготвена и според съвременните тенденции за прием на много плодове, зеленчуци и вода.

Хлябът е пълнозърнест, а сладък вкус на десертите или закуските се постига посредством овкусяване с мед.

За приготвянето на ястията не се използват консерванти и оцветители.

Предоставя се възможност за избор на храна при алергии и според специфични предпочитания от страна на родителите.

ЧОУ“Куест“ е част от европейските програми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които поощряват децата да се хранят здравословно.

Това допринася за изграждането на навик за поддържане на балансирана диета и спомага развитието на добри хранителни навици, които да останат за цял живот.