Организация на учебния процес

Формата на обучение в детска ясла и градина “Куест” е целодневна, а работното време е от 7:30 часа до 18:30 часа.

Учебната година за всички деца подлежащи на задължително обучение  започва на 15 септември и завършва на 31 май.

През лятото режимът на децата е по-разтоварен академично и е насочен към повече игри и забавления на открито.

Дневният режим е изготвен според специфичните нужди на подрастващите в тези възрастови групи, за да им бъде осигурено хармонично и балансирано физическо, психическо и емоционално израстване.

Дневен прием:

7:30 – 9:00 ч. прием на децата, свободни игри и занимания

9:00 – 9:30 ч. закуска

9:30 – 10:10 ч. първа образователна ситуация
10:10 – 11:00 ч. втора образователна ситуация

11:00 – 11:15 ч. междинна закуска с плод

11:15 – 12:00 ч. сюжетни или подвижни игри
12:00 – 12:30 ч. трета образователна ситуация

12:30 – 13:00 ч. обяд

13:00 – 13:15 ч. подготовка за сън
13:15 – 13:30 ч. четене на приказка
13:30 – 15:30 ч. следобен сън
15:30 – 16:00 ч  ставане от сън

16:00 – 16:30 ч. следобедна закуска

16:30 – 18:30 ч. свободни занимания по интереси

                          18:30 ч.    край на деня