Мисия и ценности

Мисия:

Подготвяме личностите, които ще променят света!

Личностите на утрешния ден са хора, разбиращи събитията днес и гледащи с идея за промяна в бъдещето.

Мисията на педагогическия екип на Училище и детска градина “Куест” е да създаде такава стимулираща и сигурна атмосфера, в която децата да постигат високи академични резултати и успоредно с това у тях да се изгражда критично мислене, да се развиват дарбите и талантите им, да се спомага създаването на висока самооценка и здраво самочувствие.

На ежедневна основа децата се насърчават да бъдат себе си, да обичат другите и да се наслаждават на живота.

Възпитаниците на ЧОУ „Куест“ растат щастливи и образовани млади личности, с добро разбиране на света и с уважение и приемане на разичията между хората.

Успоредно с придобиването на качествени академични знания според инидивидуалните нужди на всяко дете, на учениците се предоставя възможност да участват в благотворителни инициативи, да изградят увереност за говорене пред хора и сценично поведение, насърчават се да поемат отговорност и да бъдат проактивни, обучават се на социални умения.

В КУЕСТ те се превръщат в личности, които ще оставят своя позитивна следа в историята и в които на ежедневна основа се влагат нашите ценности:

Креативност – Всеки може да бъде творец

Устременост– Няма лимити за мечтите 

Екипност –Всичко можем да постигнем заедно 

Състрадание – Ние сме състрадателни към другите без значение нашите различия, религия, социален статус и култура

Толерантност – Уважаваме хората в тяхното различие