Екип

Юлия Аткова
Юлия АтковаДиректор
Симона Ганчева
Симона Ганчеваучител по религия
Силвана Кралчева-Костова
Силвана Кралчева-Костованачален учител, учител по английски език
Христина Симеонова
Христина Симеонованачален учител, учител по компютърно моделиране
Елица Кокончева
Елица Кокончеваначален учител, учител по религия, учител по английски език, класен ръководител на III клас
Диана Иванова
Диана Иванова начален учител, учител по английски, индивидуални занимания с деца със специални образователни потребности
Бранимира Станчева
Бранимира Станчева учител по химия и опазване на околната среда и физика, класен ръководител на V клас
Лъчезар Каишев
Лъчезар Каишевучител по математика
Татяна Георгиева
Татяна Георгиева учител по български език и литература, класен ръководител на VII клас
Светослава Божилова
Светослава Божиловаучител по история и география, класен ръководител на VI клас
Криста Аткова
Криста Атковаглавен учител по английски език, учител по музика
Есин Саид
Есин Саидучител по ФВС, спортни дейности и компютърно моделиране и информационни технологии
Мира Станева
Мира Станеваучител ПГ
Красимир Дечев
Красимир Дечевучител детска градина, музикален педагог
Марио Петров
Марио Петровучител ПГ, логопед, учител по английски език
Милена Цветкова
Милена Цветкова учител детска градина
Зорка Гущерова
Зорка Гущерова учител детска градина
Камелия Желева
Камелия Желевапсихолог и учител детска градина
Милена Петрова
Милена Петрова учител детска градина
Невин Исмаилова
Невин Исмаилова възпитател яслена група
Силвия Колева
Силвия Колева възпитател яслена група
Ели Пашова
Ели Пашова учител начален етап и занимания по интереси
Мария Атанасова
Мария Атанасова учител начален етап и по биология и здравно образование
Асен Тасев
Асен Тасев учител креативни дейности детска градина и училище
Цветомира Аладжийска-Стойкова
Цветомира Аладжийска-Стойковаучител изобразително изкуство и креативни дейности
Гергана Варсанова
Гергана Варсановаучител начален етап
Веска Иванова
Веска Ивановаучител начален етап, класен ръководител на втори клас , учител по италиански език
Михаела Аспарухова
Михаела Аспарухова учител начален етап, учител по изобразително изкуство и занимания по интереси
Любомир Лямов
Любомир Лямов учител начален етап и занимания по интереси
Красен Кирилов
Красен Кириловучител начален етап, класен ръководител на IV клас, учител по бойни изкуства
Сара Ангелова
Сара Ангелова учител начален етап, класен ръководител на първи клас