Важни дати

15.09.2023 г. – Откриване на учебната година

22.09.2023 г. – Неучебен и неработен ден

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – Есенна ваканция

24.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – Коледна ваканция

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. Междусрочна ваканция

06.02.2024 г. – Начало на втори учебен срок

04.03.2024 г – Неучебен и неработен ден

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – Пролетна ваканция

2.05.2024 г – Неучебен ден за учениците

25.05.2024 г. – Неучебен ден

29.05.2024 г. – край на учебната година за I – III клас
14.06.2024 г. – край на учебната година за IV – VI клас

28.06.2024 г. – край на учебната година за VII клас